OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Prezentácie

 

Tento manuál je robený podľa učebnice:

Tvorivá informatika 1. zošit o prezentáciach,

ktorá je zameraná hlavne na Microsoft Office PowerPoint 2007

 

 
PREZENTÁCIA - verejné predvedenie výrobku, služby, témy, .... pred vybraným publikom / poslucháčmi. .
 
Napr. pri vyučovacom procese ako:
 • pomôcku pre učiteľov pri vysvetľovaní učiva /t émy,
 • pre študentov slúži ako dobrý spôsob vypracovania úloh a projektov.
Veľa ľudí si myslí, že vytvorenie powerpointovej prezentácie je hračka. No nie je to celkom pravda. Vytvorenie kvalitnej prezentácie totiž nie je len o vytvorení hocijakej prezentácie. Na to nestačia základné zručnosti programu PowerPoint. Kvalitná prezentácia by mala byť kreatívna, mala by ľudí zaujať, mala by jednoducho predávať.

 

Aká by mala byť správna prezentácia?

 • čitateľná – veľa textu, malé písmo, farba splývajúca s pozadím a podobné úlety robia prezentáciu neprehľadnou.
 • zrozumiteľná – do prezentácie nemusíte dávať všetko. Úplne stačí, ak do nej zahrniete veci, ktoré potrebujete divákom zdôrazniť. Hlavne musíte všetkým slovám, vetám rozumieť VY
 • mala by mať štuktúru – postupe povedať všetko potrebné a nepreskakujete od jednej témy k druhej, obrázky a text navzájom súvisia
 • dobrý prezentátor – prezentáciu samozrejme treba vedieť aj dobre odprezentovať, grafické prvky prezentácia (farby, prechody, animácie) nesmú pôsobiť rušivo. 

 

Zásady tvorby prezentácie:

 • vopred si premyslíme:
  • cieľ prezentácie,
  • dĺžku trvania (tak na 15 minút) asi 5-9 snímkov 
  • obsah (text)
  • vzhľad (obrázky)
 • na prvom snímku: názov prezentácie, meno autora, dátum vytvorenia, motivačný obrázok, logo...
 • na ostatných snímkoch:
  • najviac 6 - 10 riadkov textu
  • veľkosť písma 28 - 32, zvoliť vhodný čitateľný font (nepoužívať veľa fontov/veľkostí/farieb písma)
  • text vo forme odrážok       !!!!! celé vety len výnimočne  !!!!!!!!!
  • doplniť vhodné obrázky, grafy, tabuľky ... mali by zodpovedať textu
  • vhodné farebné pozadie   (nemal by to byť obrázok) - kontrast k textu
  • pri vkladaní prechodov a efektov sa nesnažíme prezentáciu prehltiť (ruší to celkový priebeh prezentácie), nepreháňame ani zvukové efekty (rušia hlasový prejav prednášajúceho)
  • ak vkladáme video - krátke max. 10-15 sekúnd
 • na predposlednom snímku: zoznam stránok z ktorých ste použili text, fotky
 • na poslednom snímku: poďakovanie za pozornosť
 
Interaktívne cvičenia - zásady tvorby prezentácie:
 
Programy na tvorbu prezentácie:
väčšinou sú súčasťou kancelárskych balíkov:
 • MicrosoftOffice - PowerPoint - platený program
 • OpenOffice / LibreOffice - Impress  - opensource - zadarmo

 


ÚLOHA príprava prezentácie:

Cieľ prezentácie: základné informácie o pamiatkach UNESCO

Dĺžka: 8 snímok = 3 (prvá, predposledná, posledná) + 3 (svetové pamiatky Unesco) + 2 (SK pamiatky Unesco)

Svetové pamiatky UNESCO Slovenské pamiatky UNESCO
Chrám Vasilija Blaženého (The Cathedral of Vasily the Blessed) Staré bukové lesy a bukové pralesy (Vihorlatský prales)
Budova opery v Sydney (Sydney Opera House) Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka
Veľký čínsky múr (Great Wall) Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu
Taj Mahal Banská Štiavnica
Notre-Dame Spišský hrad a pamiatky okolia
Benátky (Venice) Vlkolínec
Uluru Ayersová skala  (Uluru Ayers Rock) Levoča
Stonehenge  
Socha Slobody (Statue of Liberty)  
Pyramídy v Gíze (Giza pyramid complex)  

Obsah: čo by sme o týchto pamiatkach mali vedieť?

 • Kde sa nachádza (štát, krajina, mesto....)
 • Približne kedy vznikla, bola postavená, ako dlho existuje.... (roky, obdobie...)
 • Čo to je, načo slúžila, načo sa používala (1-2 vetičky o tejto pamiatke)
 • Nejakú zaujímavosť (1-2 vetičky)
 • Rozmery, veľkosť, rozloha, plocha, z čoho sa skladá, ako vypadá, čo sa tam nachádza, prečo je zaujímavá...

 

Všetky potrebné informácie vyhľadáme v knihách, časopisoch alebo na internete. Nezabudnime si však poznačiť z akej knihy, časopisu a stránky sme tieto informácie vyhľadali - túto informáciu budeme musieť zaznačiť na predposlednej strane.