OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Textový editor

 

Učebnica 1. zošit o práci s textom  (Blaho Andrej, Salanci Ľubomír)

 

TEXTOVÉ PROGRAMY

Rozlišujeme:

Textový editor - softvér (program) na vytváranie a úpravu textových dokumentov (len napísať alebo prepísať text, dokážeme vytvoriť len jednoduché dokumenty).  

Patria tu programy: Poznámkový blok a Pspad

Formát súborov: txt, html  (hovoríme: že máme txt súbor alebo že robíme txt dokument, to jest máme nejaký jednoduchý text, ktorý nieje farebný, je bez obrázkov....)  

Ukážka:

 

Textový procesor - softvér (program) na vytváranie a úpravu textových dokumentov, ktorý dokáže spracovať text podľa požiadaviek používateľa, vrátane formátovania jeho vzhľadu (zmeniť farbu, veľkosť, tvar, urobiť odrážky, stĺpce, tabuľky, pridať obrázky.... dokážeme vytvoriť zložité dokumenty)

Patria tu programy:   WRITER OpenOffice  a  WORD Microsoft Office

Formát súborov: odt,  doc (docx)  (hovoríme: že máme odt súbor (OpenOffice Writer) alebo že robíme doc dokument (Microsoft Office Word), to jest máme text, ktorý môže byť rôznej veľkosti, farebný, farebné pozadie, orámovanie a môže tam mať obrázky....)  

Ukážka:

 

Zopár pojmov:

Editovať = upravovať ako meniť, vymazávať, pridávať

Editor = program (človek), ktorý robí úpravy

 

Proces = postupný dej, počas ktorého dochádza k zmenám nejakého stavu(napr. slovo TEXT zmeníme na TEXT prebehol proces, počas ktorého sme postupne označovali písmena a menili ich veľkosť, zmenil sa stav slova TEXT )

Procesor (textový) = program pomocou, ktorého vykonávame určité zmeny

Formátovať = meniť vlastnosti ako sú veľkosť, tvar, farba, smer, pozadie, orámovanie....

Formát = vlastnosti ako sú veľkosť, tvar, farba, smer, pozadie, orámovanie.... (napr. formát strany nám hovorí aká veľká je strana A4 alebo menšie/väčšie, či má farebné pozadie, okraje,..)

 

Učebnica KAPITOLA 1: Textový editor   (str. 4)

 

 

ÚLOHA:

Vytvorte txt súbor s Vašími identifikačnými údajmi (Meno, Priezvisko, trieda) a ulože ho na usb kľúč pod názvom text1.

Postup:
V akom programe vytvoríme txt súbor?   (poznámkovom bloku)
Ako si spustíme poznámkový blok? (štart - všetky programy - príslušenstvo - poznámkový blok)
Vypíše svoje identifikačné údaje.
Ako si uložím txt dokument na svoj usb kľúč? (v ponuke vyberiem Súbor - Uložiť ako .., v tabuľke pohľadám Tento počítač - svoj USB kľúč - dvojklik, zmením názov súboru na text1 a dám talčidlo Uložiť. Všimnite si, že pod Názov súboru sa nachádza možnosť Formát súboru, kde je naozaj napísané Textové dokumenty (*.txt).

Ukážka:

 

Učebnica KAPITOLA 1: Písanie písmen s diakritikou   (str. 8)

 

KLÁVESNICA

- vstupné zariadenie určená na vkladanie znakov (písmen, čísel, symbolov...) a na ovládanie počítača (šípky...).
Klávesnicu tvoria klávesy, zoradené do skupín:


a) funkčná klávesnica
F1, F2, F3......, - špeciálne klávesy, zo špeciálnou funkciou
ESC - "iskejp" - skončiť, zrušiť, vypnúť....

d) numerická klávesnica

čísla

NUMLOCK - zapína/vypína písanie čísiel

b) alfa-numerická

písmená, čísla,

CTRL, ALT - majú špeciálny význam, používajú sa väčšinou s iným klávesom, píšu špeciálne znaky (napr. CTRL+ALT+E)

TAB - posúvanie

ENTER - na nový riadok

medzerník - napíše medzeru

BACKSPACE - zmaže symbol/písmeno pred kurzorom (vľavo)

CAPSLOCK - stále písanie veľkých písmen

SHIFT - používa sa pri písaní veľkého písmena, mäkčeňov a dĺžňov, (drží sa stlačený a príslušný kláves)

c)  na pohyb kurzora

šípky - vpravo, vľavo, hore dole

PAGE UP - o stranu hore

PAGE DOWN - ostranu dole

HOME - na začiatok riadku

END - na koniec riadku

DELETE - zmaže symbol/písmeno za kurzorom (vpravo)

INSERT - prepisovací mod

 

Píšeme s diakritikou (mäkčene, dĺžne)

I. cvičenie:

postupne klikaj do prázdnych okien a píš správne písmena (s dĺžňom, mäkčeňom, veľké, malé). Keď budeš mať všetky vyplnené, stlač tlačidlo skontroluj. (klikni  nižšie  na slovo doplňovačka, na druhú úlohu sa vratíš šípkou späť)

klikni   DOPLŇOVAČKA  klikni

II. cvičenie:

postupne klikaj na čísla v tajničke, následne do okien vľavo napíš svoju odpoveď a daj tlačidlo - zapíš do tajničky. Keď budeš mať celú tajničku vyplnenú, stlač tlačidlo skontroluj tajničku. (klikni  nižšie  na slovo tajnička, na druhú úlohu sa vratíš šípkou späť)

klikni   TAJNIČKA  klikni

III. cvičenie:

stiahni si súbor o Červenej Čiapočke. Dokonči rozprávku - napíš minimálne desať viet. Rozprávku si potom ulož na USB kľúč, ak nestihneš v škole - dokončíš doma.

klikni Červená čiapočka klikni

TOPlist

 

Učebnica KAPITOLA 3: Písanie čísel a symbolov   (str. 12)

 

Úloha (medzery.doc)

Úloha (hviezdicky.doc)

Úloha (dopln.doc)

Úloha (pismena.doc)

Úloha (uvodzovky.doc)

Úloha (zoznam.doc)

Úloha (riadky.doc)

Úloha (vylet.doc)

Úloha (YI.doc)

Úloha (oprav.doc)

Úloha (samohlasky.doc)

Panel nástrojov

Panel nástrojov - OpenOffice Writer

Ako označiť text a zmeniť veľkosť písma, typ písma, štýl písma: šikmé, tučné, podčiarknuté,  farbu písma,  farbu zvýraznenia, farbu pozadia.

Označene textu: kliknúť myšou za posledné písmeno požadovaného textu, myš držím stlačenú a ťahám na začiatok textu - označený text sa vysvieti. (označovať môžeme aj od prvého písmena na koniec textu)

 

1.  Veľkosť písma: označiť text, na panely nástrojov klikneme na funkciu veľkosť písma a kliknutím vyberieme príslušnú veľkosť. napr. 8, 9, 10, 11, 12, 14 ...

Panel nástrojov - veľkosť písma

1. Úloha:      

Otvor súbor    07_02_Zvacsi    z USB kľúča . Vdanom texte zväčši PRVÉ písmeno každej vety na veľkosť 20 bodov. (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

07_02_Zvacsi    (kliknúť pravým tlačidlom, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

2.  Typ písma: označiť text, na panely nástrojov klikneme na funkciu typ písma a kliknutím vyberieme príslušný typ.

napr. TimesNewRoman, Arial, ComicSans MS, CourierNew, ....

Panel nástrojov - typ písma

2.  Úloha:      

Otvor súbor  07_01_Pisma   z USB kľúča . Text sa skladá z niekoľkých opakujúcich častí textu. Pred každou touto časťou je nadpis, ktorý obsahuje názov nejakého písma. Postupne označ celú takúto časť a zmeň jej písmo podľa uvedeného nadpisu.  (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

07_01_Pisma   (kliknúť pravým tlačidlom hore na text  07_01_Pisma, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

3.  Úloha:      

Otvor súbor    07_04_Nazvy_pisem   z USB kľúča . V dokumente sú názvy rôznych písiem.  Ku každému písmu napíš ukážku, ktorá sa bude skladať z 10 písmenok a 5 čísel napísaných v danom písme. Ak  chceš môžeš do zoznamu dopísať aj ďalšie názvy. Text sa skladá z niekoľkých opakujúcich častí textu.  (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

07_04_Nazvy_pisem   (kliknúť pravým tlačidlom hore na text  07_01_Pisma, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

3.   Štýl písma: označiť text, na panely nástrojov klikneme na funkciu s príslušným štýlom písma

- tučné                      B     (bold)

- šikmé - kurzivá        I      (italic)

- podčiarknuté           U     (underline)

Jednotlivé štýly zapíname/vypíname klikaním na funkcie (môžeme ich navzájom kombinovať).

napr. len tučné písmo, len šikmé, len podčiarknuté, tučné a šikmé, tučné a podčiarknuté, tučné-šikmé a podčiarknuté...

Panel nástrojov - štýl písma

4.  Úloha:      

Otvor súbor    06_02_Slovesa   a zvýrazni v ňom tučným písmom všetky slovesá.

06_02_Slovesa    (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

5.   Úloha:    

Otvor súbor    06_03_Dvojhlásky   z USB kľúča  a zvýrazni v ňom kurzivou všetky ypsilóny a dvojhlásky ia, ie (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

 06_03_Dvojhlásky     (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

6.  Úloha:    

Otvor súbor    06_04_Krstné mená    z USB kľúča  a podčiarkni v ňom všetky krstné mená. Priamu reč zváťazni kurzivou.  (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

06_04_Krstné mená     (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

4.  Farba písma: označiť text, na panely nástrojov klikneme na ŠÍPKU pri funkcii farba písma a kliknutím vyberieme príslušnú farbu.

napr. modrá, červená, zelená ....

Panel nástrojov - farba písma

7.   Úloha:    

Otvor súbor    06_06_Farby    z USB kľúča. Dokument obsahuje zoznam niekoľkých názvov farieb. Každý názov zafarbi správnou farbou  (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

06_06_Farby   (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

8.  Úloha:    

Otvor súbor    06_07_Diktat   z USB kľúča. Súbor obsahuje diktát s niekoľkými chybami. Vyznač červenou všetky slová, v ktorých je gramatická chyba - chyby neopravuj (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

  06_07_Diktat  (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

5.   Zvýraznenie: označiť text, na panely nástrojov klikneme na ŠÍPKU pri funkcii zvýraznenie a kliknutím vyberieme farbu.

napr. modrá, červená, zelená, ....

Panel nástrojov - zvýraznenie

9.   Úloha:    

Otvor súbor   06_08_Zafarbi    z USB kľúča.  V texte ZVÝRAZNI všetky podstatné mená MUŽSKÉHO rodu modrou farbou a ŽENSKÉHO rodu červenou farbou (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

06_08_Zafarbi  (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

10.  Úloha:    

Otvor súbor   06_10_Oprav    z USB kľúča.  V texte sa nachádzajú slová vyznačené ČERVENOU FARBOU - tieto vymaž a slová ŽLTOU FARBOU - tieto oprav a zruš zvýraznenie.  (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

06_10_Oprav     (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

11.  Úloha:    

Otvor súbor   07_05_Uprav   z USB kľúča.  Niekto sa hral s farbami, veľkosťou a písmom, až to prehnal. Uprav text tak, aby bol celý jednotný (nefarebný, čierny, rovnako veľký) (hotovú úlohu krížikom vypnúť - áno uložiť zmeny).

07_05_Uprav    (kliknúť pravým tlačidlom myši na tento názov, v ponuke vybrať Uložiť cieľ odkazu ako, na ľavej strane kliknúť na Tento počítač a v strede na USB kľúč - kliknúť na tlačidlo Uložiť. Úlohu potom spustiť z USB kľúča - minimalizovať Internetový prehliadač Mozilla Firefox, zapnúť Tento počítač a spustiť príslušnú úlohu.)

 

Učebnica KAPITOLA 10: Jednoduché tabuľky   (str. 40)

 

Pozri si dve videá:

1. video

 

2. video:

 

 

Úloha: Vytvorte si tabuľku s Vaším rozvrhom hodín  (bude to na 2 hodiny)

Nezabudnite si uložiť - Názov súboru   rozvrh-priezvisko

NAPR.:

Pomôcka:

 1. !!!!!!!! NAJPRV si všetko napíšte a až potom orámujte (ohraničiť) a vyfarbujte
 2. Vložiť tabuľku   8 stĺpcov a 17 riadkov (nie  ťahať, ale cez VložiťTabuľka a tam vložiť tabuľku, kde naťukate počet stĺpcov a riadkov)
 3. Vypísať hodiny a čas (začínate v 2. Stĺpci)
 4. V prvom stĺpci vypíšeme dni (začínate 3. riadkom):  vždy zlúčiť 3 riadky (pozri 1. video) a napísať deň (otáčanie si ukážeme na ďalšej hodine)
 5. Dopísať: - predmet, vyučujúceho, triedu v ktorej sa predmet vyučuje
 6. Upraviť text (na stred, hrúbka, písmo, farba,  smer textu....)
 7. Uprav – farba, písmo......
 8. Orámovanie (ohraničenie) a podfarbenie okienok (buniek)...
 9. Upraviť výšku, šírku buniek, stĺpcov, riadkov

Úradný list

uprav list podľa vzoru - odvolanie

Vzor:

 

Noviny

Školský novinkár  - strana (klik)

Hromadná korenšpondencia

U hromadnej korenšpondencie ide o vytvorenie rovnakého textového dokumentu menovite pre viacerých konkrétnych ľudí.

napríklad:  Pozvánka na oslavu

 

Čo potrebujeme:

 • tabuľku s hlavičkou v MS EXCEL alebo Office CALC alebo iný - v stĺpcoch budú pod sebou uvedené jednotlivé údaje konkrétnych ľudí
 • textový dokument v MS WORD alebo Office WRITER alebo iný - spoločný konkrétny text

 

Ako na to:

 • tabuľku si uložíme (zapamätáme si miesto, kde sme dokument uložili) a vypneme tabuľkový editor
 • pripravíme si textový dokument (napr. napísaný na jednu konkrétnu osobu)

Práca vo MS Word

 • v hlavnej ponuke
  • KOREŠPONDENCIA 
  • následne SPUSTIŤ HROMADNú KOREŠPONDENCIU
  • následne SPRIEVODCA KROKMI HROMADNEJ KOREŠPONDENCIE
 • na ľavej strane sa objaví ponuka Hromadná korešpondencia:
 • typ dokumentu ponecháme LIST a dolu dáme Ďalej 
 • na ďalšej strane ponecháme POUŽIŤ AKTUÁLNY DOKUMENT a dolu dáme Ďalej
 • na ďalšej strane ponecháme POUŽIŤ EXISTUJÚCI ZOZNAM a dolu dáme Ďalej
 • objavi sa ponuka na vyhľadanie dokumentu
  • vyhľadáme našu tabuľku s údajmi konkrétnych ľudí
  • dáme otvoriť,
  • následne potvrdíme výber strany
  • následne potvrdíme zoznam ľudí
  • dolu dáme Ďalej
 • na ďalšej strane sa presunieme do textu:
  • OZNAČÍME ČASŤ TEXTU, ktorá sa bude u jednotlivých ľudí meniť (napr. meno),
  • následne hore v ponuke KOREŠPONDENCIA
  • vyberieme VLOŽIŤ ZLUČOVACIE POLE
  • následne vyberieme požadovaný údaj.
  • Tento bod zopakujme s ďalšími casťami textu, podľa potreby.
 • po úprave údajov - dolu dáme Ďalej
 • na ďalšej strane si môžeme prezerať a kontrolovať jednotlivých príjemcov
  • <<   Príjemca  >>
  • následne dolu dáme Ďalej
 • na poslednej strane môžeme všetky listy pre všetkých prijemcov tlačiť

 

Práca v Open/Libre Office Writer

 • v hlavnej ponuke 
  • NÁSTROJE
  • následne SPRIEVODCA KROKMI HROMADNEJ KOREŠPONDENCIE
 • v tabuľke (časť 1) ponecháme Počiatočný dokument: Použiť aktuálny dokument a tlačidlo Ďalej
 • v tabuľke (časť 2) ponecháme Typ dokumentu: List a dáme Ďalej
 • v tabuľke (časť 3) stlačíme tlačidlo Vybrať zoznam adries
 • následne vyhľadáme náš dokument s údajmi konkrétnych ľudí
 • dokument sa nám automaticky prepojí.

 

Uprava:

https://salatik.weblahko.sk/write/uprava_-_jednoduchy_a_formatovany_dokument.docx

https://salatik.weblahko.sk/write/uprava_-_internet.docx