OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Grafika

Počítačová grafika

všetky grafické zobrazenia (obrázky, kresby, fotografie, schémy,...) vytvorené, upravené v PC alebo v iných digitálnych zariadení (napr. v digitálnom fotoaparáte, kamere, skenerom,...)

 

Druhy grafiky podľa priestorovosti:

            

      

2D grafika  - dve dimenzie (2D) = dva rozmery: šírka a výška - spolu tvoria plochu (rovinu)

3D grafika - tri dimenzie (3D) = tri rozmery: šírka, výška a hĺbka - spolu tvoria priestor

3D Editory:       

 
 

Úloha na vyuč. hodine:

 • google.com - vyhľadávanie obrázkov s použitím vyhľadávacích nástrojov - veľkosť, farba, typ

 • google.com - vyhľadávanie 3d obrázkov (3d photography)
 • maps.google.com  - 2d a 3d zobrazenie mesta

 • v priečinku: Tento počítač - Žiaci (Z:) - Učiteľ - Grafika - 3D      nájdete 3d obrázky pozrite si ich

 

2D grafika

dve dimenzie = dva rozmery: šírka a výška

Podľa spôsobu vzniku poznáme:

1. Rastrová grafika  (pixelová - štvorčeková)
 • najpoužívanejšia (napr. fotografie)
 • základom je bod = malý štvorček = pixel, každý má svoju farbu
 • obrázok je zložený z veľkého množstva malých pixelov = štvorcová sieť = raster
 • čím viac štvorčekov, tým je obrázok krajší

 

 • editory (program na tvorbu a úpravu): Skicár/Maľovanie, Tuxpaint, Gimp, LogoMotion, Zoner photo studio, Adobe photoshop,...

                  

 • formáty súborov (= druhy obrázkov):
  • bmp - kresby,
  • jpg - fotografie,
  • gif - animácie, kresby,
  • png, webp - obrázky na internete ....

  

         

    

 

2. Vektorová grafika  (vektorová - geometrické útvary)

 • menej používaný (zaberá viac miesta)
 • vektor = číselné hranice (tj. záčiatok, koniec, smer) objektu
 • obrázok je zložený z veľkého množštva objektov = geometrických útvarov (čiara, kruh, štvorec, obdĺžnik.....), ktorý má svoju vlastnosť (poloha, veľkosť, farba....)

 

 • editory: Inkscape, Adobe Ilustrator, CorelDraw, ZonerCallisto,....

 

 • formáty súborov: SVG, AI, CDR, EPS,...

 

          

  

Úloha na vyuč. hodine:

 • práca v Skicári s grafickým tabletom
 • práca so skenerom
 • práca v programe Inkscape, Gimp
 • v priečinku: Tento počítač - Žiaci (Z:) - Učiteľ - Grafika - 2D      nájdete 2d obrázky pozrite si ich

 

Načo je dobré vedieť o FORMÁTOCH ?

Pred sebou máte zoznam obrázkov -  Obrázok1 je všade rovnaký, len v rôznych formátoch a rôznej VEĽKOSTI.

Prezentácia s vyučovacej hodiny: klikni tu
 

Test počítačová grafika: klikni tu

 

Poznámky: klikni tu