OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Logomotion - pohyb

Animácia - jednoduchý pohyb
 
Úloha:  Vychádzajúce/zachádzajúce slnko ... mesiac
      
 
 
Obrázky s jednoduchým pohybom
1. Nakresli základný obrázok: 
 
2.  Vlož nový papier (pravé tlačidlo myši na - Úpravy - Vložiť nový za)
4. Nakresli si smer pohybu (ideálne farbou, ktorú v obrázku nebudeš používať)
5. Prekopíruj si obrázok - smer pohybu viackrát napr. 5x za sebou (pravé tlačidlo myši - Úpravy - Kopírovať, pravé tlačidlo myši - Úpravy - Prilepiť za)
6. Označiť základný tvar - kopírovať do ostatných obrázkov a posúvať ho v smere pohybu

Použijeme nástroj

Definovať oblasť  obdĺžnikový výber

- označíme objekt (napr. slnko)

- označený objekt môžeme

 • presúvať - kliknúť do stredu označeného objektu a ťahať myškou
 • kopírovať - HORE v ponuke - Úpravy - Kopírovať.... Úpravy - Prilepiť

 • otáčať - kliknúť pravým tlačidlom myši do stredu označeného objektu - Otočiť - guličkou točíme

 

7. Vymazať Základný obrázok (pravé tlačidlo - Úpravy - Zmazať)  a  Smer pohybu (použiť nástroj Rovnaké farby  )

 

Úloha:  Skákajúca lopta
 
 
Úloha:  Sane
 
 
Úloha:  Vychádzajúce/zachádzajúce slnko a mesiac
  
 
Úloha:  Kvapka
 • na 1. obrázku nakresli celkom hore kvapku
 • 1. obrázok prekopíruj a posuň kvapku trošku nižšie, použi nástroj VÝBER

 • obrázok opäť prekopíruj a opäť kvapku presuň nižšie .....
 • na poslednom obrázku je kvapka rozprsknutá na zemi

 

Úloha:  Dážď

 • ROVNOMERNE nakresli kvapky na celom papieri a obrázok prekopíruj

 • na 2. obrázku všetky kvapky naraz presuň nižšie - tak že sa spodné kvapky rozprsknú .... zároveň hore presne nad nimi sa už musia objaviť (len trošku) nové kvapky

 • 2. obrázok prekopírujeme
 • na 3. obrázku všetky kvapky naraz presuň nižiše - tak že rozprsknuté zmiznú a rozprsknú sa ďalšie v poradí.... zároveň hore presne nad nimi sa už musia objaviť (len trošku) nové kvapky.... a niektoré kvapky treba dokresliť :-)

 • a máme hotovo