OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

8.ročník

 

Úvod

Práca s tabuľkami

iBobor (2hodiny)  archívne úlohy a súťaž - november

Práca s grafikou

Algoritmizácia a programovanie

Hardvér a softvér

Práca s multimédiami

Záverečné opakovanie a hodnotenie