OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

9.ročník

 

Úvod

Práca s grafikou

iBobor (2hodiny)  archívne úlohy a súťaž - november

Práca s textom

Algoritmizácia a programovanie

Práca s prezentáciami

Internet

Hardvér a softvér

  • Softvér - Operačný systém, Prehliadače
  • Digitálne technológie v spoločnosti

Opakovanie učiva ZŠ

Záverečné opakovanie a hodnotenie