OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Logomotion - fázy

Zapkujme si:

Animáciou - rozumieme postupnosť obrázkov, ktoré sú zobrazované takou rýchlosťou, aby sme získali dojem pohybu. 

Fázy = obrázky musia isť v určitej postupnosti - správne usporiadané

dobre:

a ak nie sú správne usporiadané - tak aj naša animácia bude ......................

zle:

 

ÚLOHY:  Poďme si niektoré obrázky opraviť

AUTO:

zle:      dobre: 

 

SLNKO:

zle:                                                      dobre:  

 

KRÁČAJÚCI ČLOVEK:

zle:     dobre:   

 

ÚLOHY:  A teraz poďme navrhnúť nejaké fázy pre ....

RASTÚCI KVIETOK:

  

     

CHODENIE:

  

    

SLNKO, ZEM, MESIAC: