OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Logomotion - úvod

Animácia

Animáciou – rozumieme postupnosť obrázkov, ktoré sú zobrazované takou rýchlosťou, aby sme získali dojem pohybu. Môžu to byť kresby, zosnímané fotografie alebo pohyb vytvorený pomocou programovacích príkazov. Animácia = pohyblivý obrázok.

                   

          

FlipBook:

 

 

            

Softvér, program na tvorbu (editovanie) animácií: Maya (profesionálny, platený), Renderofresh (profesionálny, platený), Pencil 2D animation (poloprofesionálny, zadarmo), Animaker (online verzia, zadormo aj platená), RNA (pre deti, platená), Logomotion (pre deti, zadarmo aj platená),..... 

Ak chceš byť profík, môžeš pozrieť: https://www.animuj.eu/index.php/sk/chcem-animovat/animacia

Logomotion - úvod

stránky, kde sa môžeš dozvedieť viac:

Program je súčasťou programu Imagine, ale funguje aj samostatne

    

 

Popis programu

Veľkosť papiera

- na PANELY PRÍKAZOV sa nachádza tlačidlo    NASTAVIŤ PAPIER

- spustí sa

- môžete si vybrať štýl obrázku (často používaná veľkosť obrázkov), vlastná šírka a výška obrázku, priesvitnosť a pozadie obrázku

Zobraziť / Skryť panel Obsah, Kreslenia

  zobrazí / skryje panel Obsahu -  Animácie

  zobrazí / skryje panel Kreslenia

Lupa

  vyberieme si priblíženie obrázka, obrázok si môžeme približovať a vzďaľovať aj točením kolieska na myške

 

 

ÚLOHA Čarbanica:
nastav papier: šírka 200, výška 100, priesvitnosť jednoduchá, farbu papiera nemeníme - daj OK, papier potom začarbi

 

Nový / Starý papier

- poznáme z iných programov, že nový papier si dáme z HLAVNÉHO MENU (PONUKY): SÚBOR - NOVÝ

- týmto príkazom však vytvoríme nový súbor (obrázok), ale starý obrázok nám stále zostane, zistíme to dolu na OBSAHU (pribudne tam ďalšia záložka s číslom)

- klikaním na záložky sa pohybujeme medzi obrázkami 

- starý (nepotrebný) obrázok vypneme nasledovným spôsobom: kliknem pravým tlačidlom myši na kartu/záložku s obrázkom a dám zavrieť

 

ÚLOHA Nový súbor:
vytvor nový súbor, starý papier  s čarbanicou z úlohy 1 zatvor

 

PANEL FARIEB

- šípka späť (vráti poslednú vykonanú zmenu v obrázku)
- zmazať celý obrázok = bodkovaný štvorček
- ukážka/náhľad farby = ukážka momentálne vybranej/nastavenej farby<- v kruhu si vyberieme farbu (červena, modrá, žltá.....)
<- následne v trojuholníku si určíme odtieň


<- nakoniec si určíme priesvitnosť farby (bude vidno, čo je nakreslené pod farbou)

Panel farieb môže mať aj inú podobu napr.

HSV model   alebo RGB model  alebo Paleta 

Panel farieb môžeme zmeniť nasledovným spôsobom: kliknem pravým tlačidlom myši do stredu palety a vyberiem si príslušný model HSV model, RGB model alebo Paleta.

 

ÚLOHA Farby:
pokús sa čo najpresnejšie  nastaviť farbu podľa obrázku

(prišli ste na aj na priesvitné farby???)

 

ÚLOHA Vymaž:
vymaž celý obrázok pomocou jedného tlačidielka (NEPOUŽÍVAJ súbor - nový)

 

PANEL KRESLENIA

Veľkosť štetca - máme tri možnosti: malý, stredný, veľký

Tvar štetca - máme tri možnosti: kruhový/štvorcový, sprej, vlastný


- pri druhom kliknutí na kruhový štetec sa tento zmení na štvorcový
(na kruhový štetec sa dostaneme opätovným kliknutím na štvorcový)

Typ štetca - máme niekoľko možnosti:

Fixka ,  Pero , Guma ,   Rozmazanie ,   Farbenie ,   Bledšie ,  Tmavšie ,
Vyhladzovanie,  Zaostrenie,   Farbenie obrysov

 

SPOZNÁVAME TLAČIDLÁ

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KAŽDÉ TLAČIDLO MÁ NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tieto objavíme, ak na tlačidlo klikneme viackrát

(napr. pri kliknutí na mnohouholník sa tlačidlo mení

 potom na  a nakoniec 

 

Kreslenie od ruky - CERUZA

má dve možnosti plná   alebo prerušovaná  kresba.

ÚLOHA Tvár:
nakresli nasledovný obrázok:

 

ÚLOHA Nájdeš gumu:
na obrázku si vyskúšaj všetky typy štetca (Rozmazanie, Farbenie, Guma.....) - použi veľkosť štetca: veľký a pritom vždy zmeň farbičku (napr.) alebo pravé tlačidlo myšky

 

Kreslenie ČIAR

má len jednu možnosť   - môžeme však nastaviť veľkosť (veľkosť štetca - malý, stredný veľký), tvar (tvar štetca - kruh/štvorec, spej) alebo typ (typ štetca - fixa, guma, rozmazanie, farbenie...)

ÚLOHA Hviezda1:

 • veľkosť papiera TVAR
 • nakresli žltú hviezdu

 

Prefarbovanie - VÝPLŇ / Rovnaké farby

   Výplň  - vyfarbí ohraničenú plochu určenou farbou

 Rovnaké farby - prefarbí všetky obrázky vybranej farby novou farbou

 

ÚLOHA Hviezda2 - vytvárame animáciu:

 • v panely Obsah - Animácia
 • pravým tlačidlom na nakreslenú hviezdu ÚPRAVY - KOPÍROVAŤ
 • pravým tlačidlom na nakreslenú hviezdu ÚPRAVY - PRILEPIŤ ZA/PRED 

 • prefarbite druhú hviezdu na červenú

 

SPÚŠŤANIE ANIMÁCIE

 - dvojitou šípkou spustíme celú animáciu, postupné krokovanie....

  - animáciu môžeme zastaviť, zmeniť smer animácie, rýchlosť, krokovanie

 Rýchlosť môžeme meniť a upravovať aj prepísaním čísiel pod obrázkami

 

ULOŽENIE ANIMÁCIE

 • na Panely nástrojov vyberieme:  Súbor - Uložiť ako
 • hore vyberieme MIESTO
 • napíšeme Názov súboru
 • vyberieme Typ súboru:    GIF - animovaný obrázok

ÚLOHA Hviezda3:

 • uložte si svoju Hviezdu do svojho priečinku

 

Kreslenie MNOHOUHOLNÍKOV

 •   mnohouholník – klikaním a ťahaním vytváram postupne jednotlivé čiary, kreslenie ukončím dvojklikom (alebo kliknutím pravého tlačidla myši)
 •    uzavretý mnohouholník - kliknem a ťahám ako v obrázku vyššie (nevšímam si  uzavretie)
 •    uzavretý vyfarbený mnohouholník

 

 

ÚLOHA Stromček1:

 • veľkosť papiera STRANA V IMAGINE
 • vyberte Uzavretý vyfarbený mnohouholník
 • zelená farba
 • nakresli stromček pomocou 4x mnohouholníkov

 

Kreslenie  KRUHU / ELIPSY

 •    kruh alebo elipsa – s pridržaním na shift klávesnici nakreslíš kruh
 •     uzavretý kruh alebo elipsa

 

ÚLOHA Stromček2:

 • vyberte Uzavretý kruh
 • nakreli na stromček 3 modré guličky, 3 červené, 3 žlté
 • vytvor 3 rovnaké stromčeky (panel Obsah-Animácia a kopírovať, prilepiť)
 • na 1. obrázku prefarbi (použi Výplň / Rovnaké farby)
  • červené gule na čierne
  • modré na červené
  • žlté na modré
  • a zas čierne na žlté
 • na 2. obrázku prefarbi (použi Výplň / Rovnaké farby)
  • červené gule na čierne
  • modré na žlté
  • žlté na červené
  • a zas čierne na modré
 • Spusti si animáciu a ulož ju ako Stromcek.gif