OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Logomotion - zložitý pohyb

Aquárium

 

   

   

 

Auto

          

 • animácia sa skladá z auta, stromu a sneh/dážď
 • rozhodneme z koľkých fáz (obrázkov) sa bude animácia skladať - aspoň 5 fáz

 

AUTO

 • kreslíme auto
  • na prvom obrázku niekde v strede (môžeme ho kresliť aj vo vzduchu),
  • auto presunieme na zem (použijeme nástroj Definovať oblasť/Výber)
  • ako prvé nakreslíme: jedno koleso - pomocu plného kruhu
  • druhé koleso potom prekopírujeme (označíme - použijeme nástroj Definovať oblasť, hore v PONUKE - Úpravy - Kopírovať... Prilepiť) a presunieme nasprávne miesto
  • kapota - voľnou rukou alebo pomocu obdĺžnikov
 • jednotlivé fázy (nakopírujeme auto 4x)
 • animujeme auto
  • pohybuje sa celé auto???? NIE, hýbu sa len kolesá. Preto auto na každom obrázku bude na rovnakom mieste.
  • hýbu sa len kolesá - pohyb vidíme na diskoch alebo vzore gúm. (my použijeme vzor gumy)
   • na prvom obrázku urobíme vzor (malú krivku - použijeme ceruzu, najmenší hrot, štvorcový tvar, biela farba) na obidvoch kolesách na rovnakom mieste (v pravej hornej časti) .
   • na druhom obrázku vzor na obidvoch kolesách posunieme (do pravej dolnej časti)
   • na 3. obrázku vzor opäť posunieme (do dolnej spodnej časti)
   • na 4. obrázku vzor opäť posunieme (do ľavej dolnej časti)
   • na 5. obrázku vzor opäť posunieme (do ľavej hornej časti)

STROM

 • kreslíme strom
  • začíname v prvom obrázku celkom na kraji
   • kmeň -  kreslíme ceruzkou, stredný hrot, kruhový tvar, vybrať hnedú farbu (v kruhu ružová a následne v trojuholníku hnedú), nakresliť kmeň
   • koruna - kreslíme ceruzou, veľký hrot, sprejový tvar, vybrať zelenú farbu (v kruhu zelená a následne v trojholníku príslušný odtieň), nakresliť korunu
 • animujeme strom
  • na prvej fáze/obrázku strom vidíme ešte ďaleko pred sebou, dokonca ho nevidíme celý
  • na druhom obrázku strom stále vidíme pred sebou ale už celý
  • 3. obrázok - strom je presne v strede
  • 4. obrázok - strom už je za nami ale vidíme ho celý
  • posledný obrázok - strom je úplne za nami a už ho ani nevidíme celý
  • ak použijeme viac fáz/obrázkov - tak strom približujeme a vzďaľujeme pomalšie

SNEH

 • kreslíme sneh
  • začíname v prvom obrázku celkom hore
  • kreslíme ceruzou, veľký hrot, sprejový tvar, vybrať modrú farbu (v kruhu modrá a následne v trojholníku príslušný odtieň), nakresliť sneh - chumáče
 • animujeme sneh
  • ​na prvej fáze/obrázku sneh je rozostavaný v chumáčikoch v jednotlivoch radoch (napr. 3-2-3-2-3)
  • na druhej fáze/obrázku sneh je rozhostavaný v chumáčikoch v posunutých radoch (napr. 2-3-2-3-2)
  • postup opakujem.....

alebo

 • dávam sneh náhodne ma každom obrázku