OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Hardvér

Poznámka:

Učebnica: Tvorivá informatika: Informatika okolo nás (Ivan Kalaš, Michal Winczer)

 • 1. kapitola: Informácie okolo nás (strana 4 - 7)
 • 6. kapitola: Počítač ako stavebnica (strana 28 - 32)
Pracovný materiál:
 • rozobratý PC +  ukážka súčiastok
 • práca so skenerom + grafický tablet

 

INFORMATIKA

- veda, ktorá skúma informácie a zariadenia na prácu s nimi

Informácie môžu byť:

 • textové
 • obrázkové (grafika)
 • zvuková (audio)
 • video,
 • hry,
 • príkazy,
 • .....

POČÍTAČ

- elektronické zariadenie, ktoré pracuje s informáciami

Práca s informáciami - môžeme ich na počítači:

 • vytvárať, opravovať, vymazávať, uchovávať
 • posielať, vyhľadávať, sťahovať,
 • analyzovať, skúmať, testovať, počítať,
 • učiť sa, zabávať sa, predávať, nakupovať, 
 • .......

 

Počítač sa skladá z:

1. HARDWARE (hardvéru) - je to technické vybavenie počítača (sú to súčiastky, z ktorých je počítač poskladaný, počítač je vlastne stavebnica)

vstupné zariadenia

informácie DO počítača vkladáme

vstupno-výstupné zariadnie

výstupné zariadenia

informácie Z počítača vychádzajú

myš

klávesnica

mikrofón

skener

webová kamera

touchpad

touch screen

grafický tablet

volant

joystick (pákový ovládač)

 

USB kľúč

 

Multifunkčné zariadenie

 

CD , DVD, Blu - ray

pamäťové karty
 

router (internetové zariadenie)

 

externý disk

monitor

 

reproduktory

 

tlačiareň

 

slúchadlá

 

dataprojektor

plotter (obrovská tlačiareň)

okuliare virtuálnej reality

 

 

Čo sa skrýva v počítači???

počítač (základná systemová jednotka)

CPU - procesor (mozog počítača) - riadi celý počítač, určuje aký rýchly je počítač

    GHz, MHz

RAM - pamäť - ukladá sa tu všetko s čím momentálne pracujeme, určuje aký rýchly je počítač

       DDR 1,2,3,  GB

HDD - pevný disk - harddisk - úložný priestor, určuje koľko sa zmestí do počítača

       HDD, SSD,      GB, TB

základná (matičná) doska MB - pripájajú sa k nej všetky súčiastky počítača

karty - sieťová (na internet), grafická (na obrázky, monitor...), zvuková (na hudbu), televízna karta...

čítačka pamäťových kariet (cardreader) - napríklad z fotoaparátu, z mobilu...

  

zdroj a chladič - pripájame počítač k elektrickej energii a ochladzujeme počítač


 

2. SOFTWARE (softvéru) - je to programové vybavenie počítača (sú to programy, aplikácie - ako maľovanie, písanie, internetové nástroje, hry... - ktoré máme v počítači nahraté)