OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Softvér

 

2. SOFTWARE (softvér) - je to programové vybavenie počítača (sú to programy, aplikácie - ako maľovanie, písanie, internetové nástroje, hry... - ktoré máme v počítači nahraté)

 

Program - je postupnosť inštrukcií (príkazov) v zápise zrozumiteľnom pre PC (programovací jazyk), ktorá slúži na vykonanie požadovanej úlohy na tomto počítači. Vytvárajú ich programátori.

Počtítačová ikona - malý piktogram=obrázok, reprezentujúci objekty (súbor, adresár, zariadenie) alebo programy (aplikácie)

Formát/typ súborov - spôsob kódovania informácií za účelom ich uchovania v počítači. Inak povedané, všetko čo v počítači vytvoríte a chcete si uložiť (textové dokumenty, obrázky, prezentácie, tabuľky...), musí mať nejaký formát, t.j. nejakú koncovku či príponu - na základe tejto prípony počítač vie, aký je to súbor a v akom programe ho má otvoriť.

 

Operačný systém 
(skratka OS)

= prostredie (skupina programov), ktoré riadi a kontroluje činnosť softvéru a hardvéru v počítači a stará sa o ich efektívne využitie a čo najlepšiu komunikáciu.

 

Najznámejšie OS:

WINDOWS 8, 7, Vista, XP, ....

Unix - > Linux Ubuntu, Mandriva

DOS

iOS / Mac OS

 

Android

 

 

Aplikačný softvér (aplikácia)

= program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu.

 

Kancelárský balík

= súhrn viacerých programov bežne používaných (napr. v kanceláriach)tvorí ho textový program, tabuľkový program, prezentačný program, e-mailové progr., databázové progr..... .

 • Microsoft Office - tvorí ho Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, Frontpage...
 • OpenOffice - tvorí ho Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base

Ikony:

Microsoft Office

OpenOffice

Libre Office

a) Textové programy - program na prácu s textom (na písanie, prípadne kombinácia text, grafika..)

Najčastejšie formáty textových súborov (dokumentov) =  prípony:

 • odt - zložitejší textový dokument (kombinácia text, grafika, tabuľky...) program Writer OpenOffice ale aj Word
 • doc, docx - zložitejší textový dokument (kombinácia text, grafika, tabuľky...) program WORD Microsoft Office ale aj Writer
 • txt - jednoduché textový dokument, program Poznámkový blok, Pspad, ale aj Word a Writer
 • pdf - program AcrobatReader, Nuance (najčastejšie na Internete, ťažko editovateľný)

Ikony

Poznámkový blok (Notepad)

Pspad

OpenOffice Writer

Microsof Office Word

Adobe Acrobat Reader

Windows pdf reader

b) Tabuľkové programy - na vytváranie tabuliek (prípadne grafov). Je to matica(stĺpce, riadky, bunky) čísel, textu, vzorcov medzi ktorými je možné vykonávať matematické a textové operácie.

Formát súboru:

 • ods - program Calc OpenOffice
 • xls, xlsx - program Excel Microsoft Office

Ikony:

OpenOffice Calc

MS Office Excel

     

c) Prezentačný softvér - na vytváranie prezentácií, multimedálnych súborov určených pre prezentovanie činnosti, alebo veci. Je možné vkladať text, obraz, video, zvuk ...

Formát súboru:

 • odp - Impress OpenOffice
 • ppt, pptx - PowerPoint Microsoft Office

Ikony:

OpenOffice Impress

MS Office PowerPoint

d) Databázové systémy

Databáza -  je množina navzájom prepojených dát alebo informácií uložených v počítači, takým spôsobom, že PC program alebo človek môže na základe nejakých podmienok vyhľadať konrétnu informáciu. (napr. Knižnice používajú databázy. Sú tu uložené informácie o knihe: Názov, Autor, Źáner, Rok vydania, Kľúčové slová.... A my si môžeme vyhľadávať knihy podľa rôznych požiadaviek.)

Program:

Microsoft Office Access

dBASE

 

Multimediálne programy

Multimédia - sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie a zábavu publika.

 a)  OBRÁZKY  =  GRAFIKA  - sú určené na prezeranie, tvorbu alebo úpravu obrázkov a fotografií

Formát súboru:

 • bmp - rastrová grafika, kreslené obrázky
 • jpg - fotky, obrázky
 • gif - kreslený obrázok, často aj animácia

Program

Skicár/Maľovanie, Gimp, Logomotion, Tuxpaint, Photoshop, CorelDraw, Windows Picture and Fax Viewer...
(Viac v kapitole Grafika)

Skicár / Maľovanie

 

Gimp

Logomotion

win10 Fotografie

Tuxpaint

 b) ZVUK  =  AUDIO - sú určené na prezeranie, tvorbu alebo úpravu hudby, hovoreného slova, zvukov, piesni...

Formát súboru

 • mp3, wav, wma - melódia a spev, hovorené slovo (ukážka)
 • midi - počítačová hudba,len  melódia  (ukážka)

Program:

 • Prehrávače = Player - počúvanie zvukových súborov: Windows Media Player, Winamp, RealAudio Player...
 • Na upravovanie = Editor - tvorba, úprava: Audacity, MP3 workshop, Tuxguitar, MidiSession...

Windows media player

Win10 Grove Music

VLC player

Audacity

Tuxguitar

 c) VIDEO  - sú určené na prezeranie, tvorbu alebo úpravu videa, filmu

Formát súboru:

 • avi, wmv, mkv, mp4 (stretnete sa aj s pojmom divix, mpeg)

Program:

 • Player: VLC player, WindowsMediaPlayer, BSPlayer, ....
 • Editor: Windows movie Maker, Pinnacle VIDEOSPIN, VirtualDub, VegasPro..

VLC player

Windows Media Player

WIN10

Editor videa

Windows Movie Maker

OpenShot

Virtual Dub

 

Internetové nástroje

 • WWW (HTTP) - prenáša hypertextové stránky uložené na WWW serveroch. Prípony: html, htm, php - internetové stránky
  • Prehliadače = Mozilla Firfox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome....
  • Editor = Pspad, Poznámkový blok, Word, FrontPage, SeaMonkey,....
 • E-mail  - posielanie správ medzi počítačmi pripojenými k Internetu
  • Poštoví klienti: Microsoft Outlook, Mozila Thunderbird ....
 • FTP (file transfer protocol) - umožňuje prenos údajov medzi dvomi k internetu pripojenými počítačmi
  • FTP klienti: Totall Commander ....
 • Instant messaging - online (priama, hneď) komunikácia medzi uživateľmi.
  • ICQ, Google Talk, Messenger ....
 • VOIP- telefonovanie pomocou internetu
  • Skype, WhatsApp....

a ďalšie

Internetové prehliadače Poštoví klienti a FTP klient Tvorba www stránky Instant messaging a VOIP

Mozilla Firefox

Mozila Thunderbird

Pspad

ICQ

Google Chrome

Microsoft Outlook

Poznámkový blok

Whatsapp

Internet Explorer / EDGE

 

 

SeaMonkey

Messenger

Opera

Total Commander

FrontPage

Skype

 

Antivírusové a antispywarové programy

-  slúžia na ochranu počítača pred tzv. škodlivými programami - vírusami, hackerskými útokmi a pod.

Programy:

Eset NOD

   

AVG

AVAST

(pozri kapitolu Škodlivý kód)

Zálohovanie, komprimovanie, archivovanie

Zálohovanie - je záznam údajov na pamäťové médium (CD,DVD,USB...) za účelom neskoršieho použitia v prípade straty údajov v dôsledku havárie pevného disku alebo poškodenia údajov ľudským zásahom (omylom vymazané súbory, formátovanie disku a pod.).

Archivácia - odkladanie údajov preto, že všetky sa nezmestia na HDD (do PC) alebo ich momentálne nepotrebujeme, ale nechceme o ne prísť (možno ich niekedy budeme potrebovať)

Metódy zálohovania/archivácie:

 • bežným kopírovaním (prekopírujem/nahrám/napálime súbory na CD,DVD,..) - kopírovanie napr. vo Windows prieskumníkovi, v TotalCommander, alebo napaľovanie cez Nero, Windows prieskumník ....
 • s použitím špeciálnych zálohovacích programov
 • s použitím komprimačných programov - winrar, winzip, 7zip...

Komprimácia - prekódovanie súboru tak, aby sa zmenšil objem uchovávaných dát bez straty informácie. Dáta v komprimovanom súbore zaberajú menej miesta v PC, USBkľúči, je ľahšie ich uskladniť prípadne prenášať napr. na internete. Ukladanie záložných kópií súborov, programov, fotiek a archívov je náročné na kapacitu médií (veľkosť).Preto sa používa komprimácia (nazýva sa tiež kompresia, balenie, packovanie, zipovanie...)

Ako uložiť veci

- ktoré chceme presúvať (napr. po internete),

- alebo ich archivovať (napr. fotky)

- alebo spojenie viacerých súborov do jedného celku

- prípadne rozdelenie obrovského súboru na menšie časti

tak aby zaberali čo najmenej miesta

Formát súboru:

 • zip, rar, 7zip  (dá sa vytvoriť aj exe súbor = self extract = samorozbaľovací - neodporúčam, často ich napádajú vírusy), ukážka:   rar

Program na komprimáciu:

WinRAR, WinZIP, 7zip

RAR

ZIP

    

 

Vzdelávacie programy

 • encyklopédie, slovníky, prekladače, Route66

 

Geografické informačné systémy GIS a GPS

 • programy pre prácu s GPS, mapové softvéry, navigačné softvéry.

 

Programy na oddych a relax

 • napr. hry, krížovky, ........... a ďalšie programy

 

a nakoniec POZOR na

Spustiteľné súbory

Formát súboru   com, exe, bat, ...

 • nepotrebujú žiadny program na spustenie, sami sú programom
 • často sú ako prvé napadnuté vírusom, pozor na prílohy v e-mailoch (vírus)